Erika Bouwmeester

Collega's aan het woord

Erika Bouwmeester

Erika Bouwmeester is onder andere intern begeleider (IB’er) op basisschool St. Joseph in Lochem. Zij heeft daar ook jaren als juf Erika voor de klas gestaan, geen onbekende dus! Als intern begeleider coördineert ze de zorg op de basisschool. Samen met de leerkracht kijkt Erika naar de zorgbehoefte in een groep, op wat voor niveau dan ook. Daarnaast begeleidt ze vanaf dit schooljaar als bovenschools begeleider, (startende) leerkrachten binnen de organisatie.

Hoe ben je IB’er geworden en hoe ziet dat eruit?

Via de vervangingspool van Personeelscluster Oost Nederland (PON), ben ik in 2003 begonnen op basisschool St. Joseph in Lochem. Samen met mijn collega Ineke Wiegersma volgde ik vervolgens in 2006 de opleiding tot intern begeleider. Die rol vervul ik sindsdien samen met Ineke op onze school. Tegelijkertijd stond ik ook nog voor de klas om de aansluiting met de werkvloer niet te verliezen. Als intern begeleider vind ik het belangrijk dat je zichtbaar bent in de school. Je werkt in samenspraak met leerkrachten, dat zijn de professionals. Zo coördineer je als IB’er onder meer de gesprekken met ouders, leerkrachten en externe instanties. Ook bereid je bijeenkomsten voor en houd je contact met partijen buiten de school. Denk dan aan de gemeente en maatschappelijke organisaties, maar ook participeren we in IB-netwerken, zowel van SKBG als van scholen in de gemeente Lochem. Zo wisselen we kennis en ervaring uit.

Enkele jaren geleden heeft SKBG zich ingezet om het concept Opbrengstgericht Passend Onderwijs op alle scholen te implementeren. Om dat van de grond te krijgen zijn er destijds bovenschoolse begeleiders aangesteld om alle scholen hierin te ondersteunen. Samen werken aan verbetering van onderwijskwaliteit heb ik ervaren als heel inspirerend en zinvol.

Erika Bouwmeester

'De leerkracht maakt het verschil'

Wat geeft je voldoening in je werk bij SKBG?

Het werken met mensen die hart hebben voor het onderwijs, geeft mij veel voldoening. In de begeleiding van leerkrachten vind ik het een uitdaging om op zoek te gaan naar kwaliteiten en talenten van mensen. Ik vind het een mooie taak om mensen in hun kracht te zetten. Ik wil ze laten ervaren waar ze goed in zijn en hoe ze dat verder kunnen ontwikkelen.
Het werken in een team, zowel op school- als stichtingsniveau, is voor mij essentieel. De zestien scholen zijn heel divers. SKBG zoekt gemeenschappelijkheid, maar laat ruimte voor eigenheid van de scholen.

SKBG is voor mij een prettige werkgever. Als je proactief bent in je wens om je te ontwikkelen, dan heeft SKBG daar oog voor. Zowel via intranet, als de huisacademie en interne scholing leren we veel van en met elkaar. Als jij meer uitdaging zoekt in je werk, dan zijn er binnen SKBG verschillende mogelijkheden om door te groeien in je vakgebied. SKBG vindt het belangrijk om medewerkers met ambitie te ondersteunen. En als het een keer niet zo lekker loopt, is SKBG altijd bereid om met je in gesprek te gaan, is mijn ervaring.