Hier staan wij voor!

Belofte SKBG Banner
Wij creëren ruimte voor jouw groei.

Wij beloven jou dat jij bij ons de ruimte krijgt om jezelf te zijn en te groeien op een manier die past bij jouw passie en jouw talenten. Wij trekken graag samen met jou op en begeleiden je bij jouw ontwikkeling. Want wij voelen ons met jou verbonden. Net als wij ons verbonden voelen met alle leerlingen, ouders, collega’s en onze omgeving. Dat wij allemaal verschillend zijn, verrijkt ons. Mét al die verschillen zijn wij gelijkwaardig. Wij kennen je naam, zien jou als mens en respecteren jouw eigenheid. Om deze belofte waar te maken bieden wij in de eerste plaats rijk en passend onderwijs in een duurzame leeromgeving. Onderwijs dat zo veel mogelijk leerlingen inspireert tot groei en de kansen vergroot op een gelukkige toekomst. Onderwijs dat onze collega’s uitdaagt hun bekwaamheid verder te ontwikkelen en het beste van zichzelf te laten zien. Met en binnen dat onderwijs creëren wij ruimte. Ruimte voor jou om eigen keuzes te maken, ruimte om eigenaarschap te tonen, ruimte om te leren.

Droom SKBG Banner
Wij geloven dat groei gelukkig maakt.

Als je jezelf ontwikkelt, groeien je zelfvertrouwen en je trots. Elke stap vooruit geeft voldoening en plezier. Dat gevoel gunnen wij onze leerlingen en collega’s. Door goed onderwijs voor onze leerlingen en goede ontwikkelmogelijkheden voor onze collega’s dragen wij eraan bij dat zij nu, morgen én in hun verdere leven geluk ervaren en zelf ook weer van betekenis kunnen zijn voor de  samenleving. Deze overtuiging geeft ons richting bij alles wat wij doen. In de klas en daarbuiten. Binnen onze scholen en binnen de stichting. Met leerlingen, met collega’s en met partners.

Waarden SKBG Banner
Richting schept duidelijkheid.
 1. Vanuit de bedoeling
  Richting schept duidelijkheid
  Er zit een bedoeling achter alles wat wij doen. Onze bedoeling is ons vertrekpunt. Daarop baseren wij onze plannen en pas dan kijken we hoe we die plannen gaan realiseren. Wij hebben oog voor de lange termijn. De bedoeling bepaalt de richting en schept orde en duidelijkheid.
 2. Bekwaamheid
  Fundament onder goed onderwijs
  Bekwaamheid gaat over professionaliteit, je vak verstaan en continu in ontwikkeling blijven. Bekwaamheid van SKBG-collega’s kan gezien worden als het belangrijkste fundament onder goed onderwijs en is in die zin voorwaardelijk voor het waarmaken van onze belofte.
 3. Eigenaarschap
  Verantwoordelijk voor je eigen keuzes
  Werk je bij SKBG dan toon je eigenaarschap. Je neemt proactief verantwoordelijkheid voor je werk en je beslissingen. Je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Je reflecteert op jezelf en bent aanspreekbaar op je gedrag.
 4. Eigenheid
  Ruimte voor jou
  Bij SKBG ervaar je de ruimte om jezelf te zijn, authentiek, en om jezelf te ontwikkelen op een manier die aansluit bij jouw passie en jouw talenten.
 5. Wendbaarheid
  Meebewegen en kansen pakken
  Bij SKBG gaan we wendbaar om met nieuwe ontwikkelingen. Dat geldt zowel voor interne ontwikkelingen als voor ontwikkelingen buiten, in onze omgeving. Elke nieuwe ontwikkeling – gewenst of ongewenst – brengt ook nieuwe kansen. Die kansen zien we én grijpen we aan om ons onderwijs te versterken.
Kerncompetenties SKBG Banner
Wij bouwen bruggen vanuit eigenheid.
 • SKBG geeft gelijkwaardige aandacht
  Wij zien elkaar, kennen elkaar en gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid. Dat geldt voor de collega’s van SKBG. En dat geldt binnen de scholen voor leerlingen en hun ouders.
 • SKBG staat in verbinding
  Wij zorgen voor verbinding en zijn daarin loyaal. Dat geldt voor onze relatie met leerlingen en ouders, voor de relatie tussen collega’s en tussen scholen, en voor de relatie met onze omgeving. Relaties aangaan én onderhouden vraagt van ons dat we – letterlijke en figuurlijke – afstanden kunnen overbruggen en moeite doen in voor- en tegenspoed.
 • SKBG biedt ruimte voor regie
  SKBG biedt ruimte om leiderschap te tonen en autonoom keuzes te maken. Dat vraagt ook van ons dat we op onszelf reflecteren en dat we helder zijn: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Leerlingen, collega’s én de scholen van SKBG: zij hebben allemaal ruimte voor regie en kunnen autonoom keuzes maken die passen bij hun karakter en context.