Onze organisatie

Onze organisatie

De Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKBG) is de overkoepelende onderwijsorganisatie van en voor 20 scholen in Noord- en Oost-Gelderland. Bij deze scholen werken in totaal 17 directeuren en rond 350 medewerkers. Alle SKBG-scholen zijn gerenommeerde opleidingsscholen voor beginnende docenten. Dat geldt trouwens niet alleen voor startende meesters en juffen. Ook ervaren leerkrachten leren bij ons continu, ongeacht ervaring of leeftijd.

Ons Bestuursbureau is gevestigd in Warnsveld en verbonden aan regionale onderwijspartners zoals IJsselpool. SKBG is een toegankelijke en open organisatie met korte lijnen. Iedere medewerker kan daarom makkelijk in contact komen met ons Bestuursbureau.

Bekijk onze missie & visie

Jenaplanschool

Organisatiestructuur

De stichting heeft één bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.

Het Bestuursbureau bestaat verder uit een beleidsadviseur Onderwijs en Kwaliteit, een bestuurssecretaris, een beleidsadviseur Huisvesting & Facilitair, een controller, een manager HRM en een medewerker Personeelszaken.

SKBG hanteert als uitgangspunt dat elke school een eigen directeur kent. Alleen de twee kleinste scholen - St. Martinus in Bussloo en Antonius in De Vecht die eenzelfde onderwijsconcept hanteren - hebben één directeur.

Het Management Team van SKBG bestaat uit de 17 schooldirecteuren en leden van het Bestuursbureau onder voorzitterschap van het College van Bestuur.