Medezeggenschap

GMR

Naast een medezeggenschapsraad (MR) op elke school, heeft SKBG een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR adviseert en heeft instemmingsrecht over het beleid en de uitvoer van het beleid van SKBG. De vergaderingen van de GMR gaan dus over essentiële onderwerpen waar alle scholen mee te maken hebben.

De GMR bestaat momenteel uit negen leden: vijf uit de Oudergeleding en vier uit de Personeelsgeleding. Hoewel niet alle 20 scholen een afgevaardigde kunnen sturen, worden ze wel allemaal vertegenwoordigd. Leden van de Ouder- en Personeelsgeledingen van alle 20 scholen kunnen zich verkiesbaar stellen voor de GMR. Ze worden gekozen door andere ouders en teamleden en treden zo toe tot de GMR. Ze behartigen de belangen van alle scholen.

Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter, via gmr.voorzitter@skbg.nl.

Skbg Onderwijs

Oudergeleding

In de GMR zitten deze vijf vertegenwoordigers uit de Oudergeleding: 

  • R. Meijers | De Scheperstee, St. Martinus | Financien, Huisvesting
  • J. de Haan | St. Joseph, St. Jozef WW, De Hoven | Financien, Personeel, PR&Communicatie
  • E. Elijzen | De Ontdekking, De Vlier | Personeel, Huisvesting
  • S. van Wijk | Martinus, St. Jozef Aalten | Huisvesting
  • M. Lentink | De Ontdekking, Antonius | Onderwijs & Identiteit, PR&Communicatie

Personeelsgeleding

In de GMR zitten momenteel vier vertegenwoordigers uit de Personeelsgeleding:

  • C. Johnson | De Kleine Wereld, De Kopermolen | Arbo&Veiligheid, Financien, Personeel
  • L. Timmermans | Martinus, Walter Gillijns | Onderwijs&Identiteit
  • I. Goudswaard| De Hoge Voorde, John F. Kennedy | Onderwijs&Identiteit, Arbo&Veiligheid
  • I. Wiegersma | Willibrordus, De Achtsprong | Arbo&Veiligheid, PR&Communicatie