Bestuursbureau

College van Bestuur

SKBG heeft een eenhoofdig College van Bestuur. 

SKBG is opgebouwd volgens het College van Bestuur | Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht controleert het functioneren van zowel het College van Bestuur als de scholen. 

Het Management Team bestaat uit de directeuren van de scholen, de beleidsadviseur Kwaliteit en Onderwijs, de manager HRM en de controller. Het Management Team vergadert maandelijks onder leiding van het College van Bestuur.

Team Bestuursbureau

Het Bestuursbureau bestaat uit de volgende personen:

M. Manders | voorzitter College van Bestuur

L. Botteram | bestuurssecretaris en beleidsadviseur Huisvesting en Facilitair

E. Jansen | personeelsadministratie

M. Schotman | manager HRM

J. van der Werf | beleidsadviseur Onderwijs en Kwaliteit

L. de With | controller